Kirurgian runkokoulutus
- Henkilökohtainen lokikirja
Kirjautumissivulle
Kirjautuaksesi palveluun, tarvitset
tunnukset Helsingin yliopistolta.

Tervetuloa käyttämään kirurgian runkokoulutuksen sähköistä lokikirjaa!

Sähköinen lokikirja on kehitetty tukemaan koulutustasi ja toimimaan opetustyökaluna runkokoulutuksen aikana. Lokikirjan avulla pidät myös ajan tasalla leikkaustilastojasi ja koulutustietojasi. Toivottavasti lokikirjasta on sinulle paljon hyötyä runkokoulutuksesi aikana!

Omat tiedot

Tervetuloa kouluttaja